Oddk - Książka kontroli przedsiębiorcy

Zobacz Książka kontroli przedsiębiorcy
Książka kontroli przedsiębiorcy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788325559533 Oddk

Uwaga, od dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór książki kontroli\r\nZgodnie z art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), każdy przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w swojej s ...

Zobacz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015

Instytut Prawa Telekomunikacyjnego Sp.z o.o. Isbn 9788378043713 Oddk

Rząd pracuje nad nową matrycą VAT. Już wkrótce podstawą identyfikacji stanie się w zakresie usług – PKWiU 2015. Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem V ...

Zobacz Polska Klasyfikacja Działalności
Polska Klasyfikacja Działalności

ODDK Isbn 9788378046110 Oddk

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowe ...

Zobacz Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT 2010 i stawkami amortyzacji
Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT 2010 i stawkami amortyzacji

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043447 Oddk

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Książka zawiera pełny tekst Klasyfika ...

Zobacz Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczny poradnik partnerstwa
Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczny poradnik partnerstwa

ODDK Isbn 9788378043218 Oddk

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, powiaty i administracja rządowa. Podczas realiza ...

Zobacz Dokumentacja powypadkowa CD
Dokumentacja powypadkowa CD

Wydawnictwo ODDK Isbn CD897 Oddk

Stan prawny na październik 2012 r. – nowy wzór Karty wypadku dla osób niebędących pracownikami – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia ...

Zobacz Prawo upadłościowe i naprawcze
Prawo upadłościowe i naprawcze

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374260742 Oddk

...

Zobacz Prawo pracy ubezpieczenia społeczne zbiór ujednoliconych przepisów
Prawo pracy ubezpieczenia społeczne zbiór ujednoliconych przepisów

Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A. Isbn 8389604523 Oddk

Książka Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - zbiór ujednoliconych przepisów obejmuje teksty najważniejszych ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych z dziedziny prawa pracy. Zbiór zawiera ujednolicone akty prawne dotyczące ...

Zobacz Prawo budowlane
Prawo budowlane

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374261161 Oddk

...

Zobacz Polska klasyfikacja działalności obowiązująca od 1 maja 2004r
Polska klasyfikacja działalności obowiązująca od 1 maja 2004r

Wydawnictwo ODDK Isbn 8371877692 Oddk

Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 33, póz. 289) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemac ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Oddk