Mrozek Piotr - Świadczenie wychowawcze 500+

Zobacz Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze 500+

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585099 Mrozek Piotr

W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie u stawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie nowe obowiązki związane z realizacją Programu 500,. ...

Zobacz Świadczenia wychowawcze + CD
Świadczenia wychowawcze + CD

C.H. Beck Isbn 9788381280358 Mrozek Piotr

Od 1 sierpnia 2017 r. możliwe jest ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowy okres trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( ...

Zobacz Świadczenia wychowawcze 500+
Świadczenia wychowawcze 500+

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583798 Mrozek Piotr

11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsięwzięcie, jakie pojawia się po stronie instytucji realizujących tą ustawę. W zwi ...

Zobacz Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce
Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580766 Mrozek Piotr

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla organów państwowych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W okresie ostatnich kilku lat przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały licznym i nierzadko bar ...

Zobacz Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce
Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557485 Mrozek Piotr

Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów. Publikacja ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Mrozek Piotr