Monografie Prawnicze - Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Zobacz Prawnokarna ochrona znaków towarowych
Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595029 Monografie Prawnicze

Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym – analizie poddano prawn ...

Zobacz Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych
Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581165 Monografie Prawnicze

Książka posłużyć ma w pierwszej kolejności do zarysowania wybranych aspektów taktycznej strony kryminalistycznych czynności dowodowych (w innym wypadku musiałaby ona mieć kilka razy większą objętość), a z drugiej strony, pomóc obalić ...

Zobacz Etyka prawnicza
Etyka prawnicza

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583091 Monografie Prawnicze

Celem autorów publikacji było przywołanie zarówno podstawowych pojęć i instytucji z zakresu etyki prawniczej wspólnych dla wszystkich zawodów prawniczych, jak i opisanie charakterystycznych cech wyróżniających poszczególne z nich. Tym sam ...

Zobacz Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580267 Monografie Prawnicze

Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego ...

Zobacz Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych
Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580816 Monografie Prawnicze

Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych ...

Zobacz Fenomenologia regionalnej integracji państw
Fenomenologia regionalnej integracji państw

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288651 Monografie Prawnicze

Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw ...

Zobacz Rejestry nieruchomości
Rejestry nieruchomości

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287749 Monografie Prawnicze

Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze. Monografia Rejestry nieruchomości – studium prawnoporównawcze stanowi pierwszą w Polsce publikację kompleksowo przedstawiającą zarówno genezę, jak i aktualny kształt podstawowych rozwią ...

Zobacz Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki
Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581387 Monografie Prawnicze

Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki ...

Zobacz Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego
Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580656 Monografie Prawnicze

Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego. ...

Zobacz Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289689 Monografie Prawnicze

Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczy ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Monografie Prawnicze