Monografie Prawnicze - Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym

Zobacz Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym
Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280549 Monografie Prawnicze

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubown ...

Zobacz Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni
Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286596 Monografie Prawnicze

W książce poruszono m. in. problematykę reprezentacji łącznej mieszanej, tzw. prokury łącznej niewłaściwej oraz pełnomocnictwa – w tym prokury – udzielanego członkom zarządu. Uwzględniono nowelizacje KC dotyczące prokury i podjęto ...

Zobacz Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287074 Monografie Prawnicze

We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo n ...

Zobacz Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287814 Monografie Prawnicze

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracy ...

Zobacz Odpowiedzialność w ochronie zdrowia
Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288200 Monografie Prawnicze

Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia. Ma ona szczególnie doniosłe znaczenie ...

Zobacz Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597153 Monografie Prawnicze

Publikacja może stać sie przydatna dla praktyków stosujących przepisy o ruchu drogowym: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów zajmujących się zagadnieniem wypadków drogowych oraz zdarzeń z udziałem pojazdów w ruchu drogowy ...

Zobacz Osoba trzecia w arbitrażu handlowym
Osoba trzecia w arbitrażu handlowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288804 Monografie Prawnicze

Monografia dr Grzegorza Sulińskiego dotyczy jednego z najtrudniejszych teoretycznie i zarazem najbardziej doniosłych praktycznie problemów współczesnego prawa arbitrażowego, jakim stał się udział osoby trzeciej w postępowaniu arbitrażowym. ...

Zobacz Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych
Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286558 Monografie Prawnicze

Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznan ...

Zobacz Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym
Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286312 Monografie Prawnicze

Monografia jest pierwszym na polskim rynku kompleksowym opracowaniem poświęconym interpretacji pojęcia inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Dynamiczny rozwój tego arbitrażu nie przekłada się na ujednolicenie poglądów w kwe ...

Zobacz Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej
Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288569 Monografie Prawnicze

Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej” zawiera syntetyczną analizę jednego z najważniejszych elementów współpracy sądowej w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, jakim jest ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Monografie Prawnicze