Monografie Prawnicze - Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Zobacz Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej
Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580793 Monografie Prawnicze

Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika ...

Zobacz Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289689 Monografie Prawnicze

Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ...

Zobacz Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy
Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286169 Monografie Prawnicze

Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy ...

Zobacz Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym
Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286428 Monografie Prawnicze

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym problematyce zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym ...

Zobacz Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597153 Monografie Prawnicze

Publikacja może stać sie przydatna dla praktyków stosujących przepisy o ruchu drogowym: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów zajmujących się zagadnieniem wypadków drogowych oraz zdarzeń z udziałem pojazdów w ruchu drogowy ...

Zobacz Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna
Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286411 Monografie Prawnicze

Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje w trzech podstawowych płaszczyznach ba ...

Zobacz Odpowiedzialność w ochronie zdrowia
Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288200 Monografie Prawnicze

Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia. Ma ona szczególnie doniosłe znaczenie ...

Zobacz Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa
Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287043 Monografie Prawnicze

Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w sposób wielopłaszczyznowy niewystępujący wcze ...

Zobacz Osoba trzecia w arbitrażu handlowym
Osoba trzecia w arbitrażu handlowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288804 Monografie Prawnicze

Monografia dr Grzegorza Sulińskiego dotyczy jednego z najtrudniejszych teoretycznie i zarazem najbardziej doniosłych praktycznie problemów współczesnego prawa arbitrażowego, jakim stał się udział osoby trzeciej w postępowaniu arbitrażowym. ...

Zobacz Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym
Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280549 Monografie Prawnicze

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubown ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Monografie Prawnicze