Marzena Czarnecka - Prawo konsumenckie w praktyce

Zobacz Prawo konsumenckie w praktyce
Prawo konsumenckie w praktyce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589028 Marzena Czarnecka

Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17.4.2016 r. jako że znacząco zwiększa poziom ochrony praw konsumentów na rynkach, a szczególnie na rynkach usług finansowych. Głównie jej rozwiązaniom oraz potencj ...

Zobacz Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282246 Marzena Czarnecka

Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa. Dynamiczny rozwój rynku w Polsce, w tym dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na tym rynku a jednocześnie k ...

Zobacz Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły
Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586171 Marzena Czarnecka

Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Jana Wojtyły na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, gatunków ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz
Prawo energetyczne Komentarz

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 8360186329 Marzena Czarnecka

Komentarz wydawcy: Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy Prawo energetyczne obejmującym normy prawa administracyjnego i cywilnego. Pozycja obejmuje treścią komentarza nowelizację ustawy mającą na celu dostosowanie do dyrektywy 2004/8/ ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Marzena Czarnecka