Marian Zdyb - Prawo przedsiębiorców Komentarz

Zobacz Prawo przedsiębiorców Komentarz
Prawo przedsiębiorców Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288859 Marian Zdyb

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. Nowe przepisy ...

Zobacz Odpowiedzialność w ochronie zdrowia
Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288200 Marian Zdyb

Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia. Ma ona szczególnie doniosłe znaczenie ...

Zobacz Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego
Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego

C.H. Beck Isbn 9788381280877 Marian Zdyb

Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjonalnych wynikających z błędnych zał ...

Zobacz Prawo administracyjne Zdyb
Prawo administracyjne Zdyb

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380923614 Marian Zdyb

Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.:- pojęć, za ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Marian Zdyb