Magdalena Majdrowicz Dmitrzak - Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046660 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzgl ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046332 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

W szczegółowej klasyfikacji dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Suplement elekt ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja 2017
Szczegółowa klasyfikacja 2017

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043553 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzgl ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042839 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzg ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2017
Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2017

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043386 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzgl ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2012
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2012

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040675 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem zmian ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041832 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. (rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1486 oraz rozporzą ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2015
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2015

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042426 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z ...

Zobacz SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA DOCHWYDATPRZYCH Z KOM /Z E-SUP/
SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA DOCHWYDATPRZYCH Z KOM /Z E-SUP/

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041276 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

...

Zobacz SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA DOCHWYDATPRZYCH Z KOM/Z CD/E-SUP
SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA DOCHWYDATPRZYCH Z KOM/Z CD/E-SUP

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040279 Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Magdalena Majdrowicz Dmitrzak