Maciej Rogalski - Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Zobacz Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn Maciej Rogalski

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundurowanej formacji wykonującej zadania z ...

Zobacz Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581042 Maciej Rogalski

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy prawie 15 000 funkcjonariuszy Straży Gr ...

Zobacz Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595623 Maciej Rogalski

Praktyczny i kompleksowy komentarz do ustawy z 24.5.2002 r. – o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897), na mocy której utworzono i uregulowano działalność dwóch z pięciu polskich służb ...

Zobacz Kontrola korespondencji
Kontrola korespondencji

C.H. Beck Isbn 9788325589875 Maciej Rogalski

W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i ...

Zobacz Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych
Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych

C.H. Beck Isbn 9788325590420 Maciej Rogalski

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego t ...

Zobacz Zmiany w prawie telekomunikacyjnym Komentarz
Zmiany w prawie telekomunikacyjnym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 8374168005 Maciej Rogalski

Prezentowana książka jest komentarzem do dwóch noweli prawa telekomunikacyjnego: * ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofo ...

Zobacz Proces karny Część szczególna
Proces karny Część szczególna

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326407932 Maciej Rogalski

Podręcznik omawia główne tendencje rozwojowe procesu karnego, problemy teoretyczne i interpretacyjne powstające na tle unormowań kodeksu postępowania karnego z 1997 roku wraz z jego licznymi już nowelizacjami. Publikacja powstała zgodnie z za ...

Zobacz Proces karny Część ogólna
Proces karny Część ogólna

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326416736 Maciej Rogalski

Podręcznik na rok 2012 omawia główne tendencje rozwojowe procesu karnego, problemy teoretyczne i interpretacyjne powstające w związku z unormowaniami często nowelizowanego kodeksu postępowania karnego z 1997 roku. Publikacja powstała zgodnie ...

Zobacz Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym
Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8374441909 Maciej Rogalski

Opracowanie jest poświęcone przesłance procesowej powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) oraz zakazowi ne bis m idem w procesie karnym. W pracy przedstawiona jest instytucja przesłanek procesu karnego. Opisane jest pojęcie powagi rzeczy osądzo ...

Zobacz Przestępstwa telekomunikacyjne
Przestępstwa telekomunikacyjne

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8374442069 Maciej Rogalski

Każde udogodnienie techniczne niesie ze sobą ryzyko użycia go w złych intencjach. Nie inaczej jest w przypadku telekomunikacji. Problem w tym, że prawo nie nadąża za rozwojem techniki. Prawodawcy z natury rzeczy są spóźnieni, zaś organy ś ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Maciej Rogalski