Lidia Bagińska - Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Zobacz Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska
Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325545192 Lidia Bagińska

Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany d ...

Zobacz Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285629 Lidia Bagińska

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywiln ...

Zobacz Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285629 Lidia Bagińska

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które ...

Zobacz Prawo wekslowe i czekowe Bagińska
Prawo wekslowe i czekowe Bagińska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325542849 Lidia Bagińska

Podręcznik yd. Beck stanowi drugie wydanie Prawa wekslowego i czekowego. Przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę prawa lub też chcą w szybki sposób przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, instytucje i zasady prawa wekslowego i ...

Zobacz Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543402 Lidia Bagińska

Pozycja stanowi omówienie problematyki uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Omawiany środek prawny został wprowadzony przez ustawodawcę w związku z regulacjami doty ...

Zobacz Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538910 Lidia Bagińska

Komentarz radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjn ...

Zobacz Skarga konstytucyjna
Skarga konstytucyjna

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325519353 Lidia Bagińska

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi konstytucyjnej.\r\n\r\nSwym zakresem obejmuje analizę przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczących skargi, wzór skargi konstytucyjnej, a ...

Zobacz PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE WYD2
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE WYD2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325542849 Lidia Bagińska

...

Zobacz PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE KOMENTARZ WYD6
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE KOMENTARZ WYD6

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325545192 Lidia Bagińska

...

Zobacz PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE
PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325503987 Lidia Bagińska

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Lidia Bagińska