Lidia Bagińska - Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Zobacz Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285629 Lidia Bagińska

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus ...

Zobacz Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285629 Lidia Bagińska

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które ...

Zobacz Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543402 Lidia Bagińska

Pozycja stanowi omówienie problematyki uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Omawiany środek prawny został wprowadzony przez ustawodawcę w związku z regulacjami doty ...

Zobacz Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538910 Lidia Bagińska

Komentarz radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjn ...

Zobacz Skarga konstytucyjna
Skarga konstytucyjna

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325519353 Lidia Bagińska

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi konstytucyjnej.\r\n\r\nSwym zakresem obejmuje analizę przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczących skargi, wzór skargi konstytucyjnej, a ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Lidia Bagińska