Ksawery Haski - Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Zobacz Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898505083 Ksawery Haski

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice ...

Zobacz Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018
Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883608290973 Ksawery Haski

Praktyczny poradnik po PKPiR na 2018 rok dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2018 roku. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania pr ...

Zobacz Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2016
Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2016

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883608290973 Ksawery Haski

Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania ...

Zobacz Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów
Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883608290973 Ksawery Haski

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 rok. Praktyczny poradnik dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjo ...

Zobacz Dokumentacja i ewidencja pracownicza z praktycznym komentarzem
Dokumentacja i ewidencja pracownicza z praktycznym komentarzem

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850553 Ksawery Haski

W świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. We wzorach dokumentacji i ewidencji pracowniczej uwzględniono najnowsze zmiany w Kodeksie pracy i w przepisach wykonawczych, a ta ...

Zobacz Karta podatkowa 2013 Opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2013 Opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829073 Ksawery Haski

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują zmienione w stosunku do roku 2011 stawki podatkowe. Utrzymano dotychczasowe przepisy o zasadach opodatkowania kartą podatkową. Pozostawiono ten sam zakres działalności i osób, które mogą rozliczać się tą f ...

Zobacz Karta podatkowa 2015 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2015 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829073 Ksawery Haski

Poradnik praktyczny dla podatników korzystających z rozliczenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej według nowych stawek ryczałtowych. Warunki korzystania z karty podatkowej. Wysokość podatku i możliwość obniżenia lub podwyższeni ...

Zobacz Karta podatkowa 2014 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami
Karta podatkowa 2014 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829073 Ksawery Haski

Poradnik praktyczny dla podatników korzystających z rozliczenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej według nowych stawek ryczałtowych. Warunki korzystania z karty podatkowej. Wysokość podatku i możliwość obniżenia lub podwyższeni ...

Zobacz Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2017
Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2017

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883608290973 Ksawery Haski

Praktyczny poradnik po PKPiR na 2017 rok dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2017 roku. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania pr ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Ksawery Haski