Krzysztof Walczak - Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596484 Krzysztof Walczak

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydan ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077521 Krzysztof Walczak

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społe ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481482 Krzysztof Walczak

Podręcznik z prawa pracy w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa podstawowych dla stosunków przemysłowych. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społe ...

Zobacz Prawo pracy Patulski
Prawo pracy Patulski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589127 Krzysztof Walczak

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania ...

Zobacz Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Isbn 9788380924789 Krzysztof Walczak

Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń ...

Zobacz Outline of Polish Labour Law System
Outline of Polish Labour Law System

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486531 Krzysztof Walczak

The book is a complete analysis of the institution of the Polish labour law. It covers issues regarding both individual and group working relationships, especially those which involve trade unions, worker\'s councils and European works councils. Topic ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574406 Krzysztof Walczak

Stan prawny: wrzesień 2015. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2.1.2016 r., 22.2.2016 r. i 1.3.2016 r. Kolejne już, 10. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od m ...

Zobacz Zbiorowe prawo pracy
Zbiorowe prawo pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325503284 Krzysztof Walczak

Udostępniane Czytelnikom opracowanie będące efektem pracy zespołu autorów – pracowników nauki i praktyków, specjalizujących się w problematyce zbiorowego prawa pracy, jest przedsięwzięciem nowatorskim w dorobku piśmienniczym poświęcon ...

Zobacz Prawo pracy
Prawo pracy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326403385 Krzysztof Walczak

Stan prawny 1.06.2010 rok Prezentowany podręcznik dla studentów prawa, w założeniu ma stanowić kompleksowy obraz całej dyscypliny prawa. W książce opisowo przedstawiono wszystkie instytucje i zagadnienia z prawa pracy. Niniejsza publikacja za ...

Zobacz Europejskie prawo gospodarcze
Europejskie prawo gospodarcze

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Isbn 8386846526 Krzysztof Walczak

Przedstawiono prawo i instytucje wspólnot europejskich, Wspólnotowe Prawo Konkurencji, Europejskie Prawo Pracy oraz instytucjonalno-prawne podstawy funkcjonowania Unii Walutowej. W rozdziale ostatnim omówiono ustalenia Konferencji Przedstawicieli ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Krzysztof Walczak