Krzysztof Walczak - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077521 Krzysztof Walczak

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społe ...

Zobacz Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286619 Krzysztof Walczak

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazó ...

Zobacz Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa
Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287043 Krzysztof Walczak

Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w sposób wielopłaszczyznowy niewystępujący wcze ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596484 Krzysztof Walczak

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydan ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481482 Krzysztof Walczak

Podręcznik z prawa pracy w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa podstawowych dla stosunków przemysłowych. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społe ...

Zobacz Prawo pracy Patulski
Prawo pracy Patulski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589127 Krzysztof Walczak

Książka do nauki prawa pracy dla studentów ekonomii i zarządzania zostało uzupełnione o rozdziały dotyczące kosztów pracy, zasad zatrudniania i ochrony wybranych kategorii pracowników oraz wysyłania pracowników za granicę i zatrudniania ...

Zobacz Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Isbn 9788380924789 Krzysztof Walczak

Publikacja stanowi rzetelną analizę i całościowe omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń ...

Zobacz Outline of Polish Labour Law System
Outline of Polish Labour Law System

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486531 Krzysztof Walczak

The book is a complete analysis of the institution of the Polish labour law. It covers issues regarding both individual and group working relationships, especially those which involve trade unions, worker\'s councils and European works councils. Topic ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Muszalski
Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574406 Krzysztof Walczak

Stan prawny: wrzesień 2015. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2.1.2016 r., 22.2.2016 r. i 1.3.2016 r. Kolejne już, 10. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od m ...

Zobacz Zbiorowe prawo pracy
Zbiorowe prawo pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325503284 Krzysztof Walczak

Udostępniane Czytelnikom opracowanie będące efektem pracy zespołu autorów – pracowników nauki i praktyków, specjalizujących się w problematyce zbiorowego prawa pracy, jest przedsięwzięciem nowatorskim w dorobku piśmienniczym poświęcon ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Krzysztof Walczak