Krzysztof Pietrzykowski - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599546 Krzysztof Pietrzykowski

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki mał ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283670 Krzysztof Pietrzykowski

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Wydawnictwo prezentuj ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286657 Krzysztof Pietrzykowski

Komentarz to kompleksowy komentarz zawierający omówienie zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. W komentarzu skomentowano ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) oraz wybrane p ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449
Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283670 Krzysztof Pietrzykowski

W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283687 Krzysztof Pietrzykowski

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zost ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks cywilny Komentarz + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595432 Krzysztof Pietrzykowski

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznict ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729
Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288798 Krzysztof Pietrzykowski

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- postępowania w sprawach małż ...

Zobacz Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076470 Krzysztof Pietrzykowski

Publikacja jest podsumowaniem konferencji naukowej, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 26 listopada 2015 r. Omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyżs ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski
Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569945 Krzysztof Pietrzykowski

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierz ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557508 Krzysztof Pietrzykowski

Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.\r\nKomentarz został uzupełniony komentarzem do ustawy z 23.4.1964 ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Krzysztof Pietrzykowski