Krystyna Gromek - Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Zobacz Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników
Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289573 Krystyna Gromek

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu r ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Krystyna Gromek

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy ...

Zobacz Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285582 Krystyna Gromek

Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:- ustawą o zmianie usta ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583712 Krystyna Gromek

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325552107 Krystyna Gromek

Wydanie Becka z 2013 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bazuje na tekście jednolitym z 15.6.2012r. (Dz. U. poz. 788) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in.:\r\n- nowelizacji z 10.6.2012 r. zakazującej stosowania kar cielesnych wo ...

Zobacz Władza rodzicielska
Władza rodzicielska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8325502263 Krystyna Gromek

Niniejsze opracowanie zawiera autorski komentarz do wyżej wskazanych przepisów KRO, przygotowany przez sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie cywilistę oraz teoretyka i praktyka prawa rodzinnego, szczególnie zainteresowanego omawianą problematy ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Krystyna Gromek