Konrad Osajda - Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Zobacz Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B
Prawo i postępowanie spadkowe Komentarz Tom 4B

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591151 Konrad Osajda

Tom IV B stanowi omówienie istotnych kwestii dotyczących prawa i postępowania spadkowego, których unormowania (przepisy), z różnych względów, nie znalazły się w KC. Łącznie z tomem IVA realizuje on nowatorskie na polskim rynku komentarzy ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591250 Konrad Osajda

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela ...

Zobacz Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591267 Konrad Osajda

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynkuWszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na po ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2
Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591137 Konrad Osajda

Tom 2 do kodeksu cywilnego zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, nabycie i utrata własności, a w tym z ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Tom 1
Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Tom 1

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591120 Konrad Osajda

Tom I zawiera komentarz do następujących zagadnień z KC: nadużycie prawa podmiotowego, ciężar dowodu, domniemanie dobrej wiary, osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, instytucja zamieszkania, uznanie za zmarłego ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 3A
Kodeks cywilny Komentarz Tom 3A

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587666 Konrad Osajda

Tom III A komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień: przepisy ogólne, wielość dłużników albo wierzycieli, ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Zobowiązania Tom 3B
Kodeks cywilny Komentarz Zobowiązania Tom 3B

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587673 Konrad Osajda

Tom III B komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień: sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A
Kodeks cywilny Komentarz Spadki Tom 4A

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591144 Konrad Osajda

Tom IV A komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień z prawa spadkowego uregulowanych w KC: pojęcie i skład spadku, zdolność dziedziczenia, niegodność dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe, testament (wymagania formalne dot. praw ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Tom 5
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Tom 5

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591250 Konrad Osajda

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela ...

Zobacz Nacjonalizacja i reprywatyzacja
Nacjonalizacja i reprywatyzacja

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325509989 Konrad Osajda

Prezentowane opracowanie jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym kompleksową źródłową pracą poświęconą problematyce nacjonalizacji i reprywatyzacji. W książce wyróżniono 16 rozdziałów, poświęconych m.in. nacjonalizacji nieruchomo ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Konrad Osajda