Komentarze Linia orzecznicza - Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Zobacz Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289566 Komentarze Linia orzecznicza

Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów: art. 527–534, 1024 KC, art. 47–471, 52 KRO, art. 119–132 PrUp, art. 19, 319, 730, 792, 840 KPC, art. 3 ...

Zobacz Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580830 Komentarze Linia orzecznicza

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmia ...

Zobacz Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595609 Komentarze Linia orzecznicza

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286718 Komentarze Linia orzecznicza

Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła ...

Zobacz Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587598 Komentarze Linia orzecznicza

Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najno ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285407 Komentarze Linia orzecznicza

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego projektu ...

Zobacz Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285551 Komentarze Linia orzecznicza

Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictw ...

Zobacz Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym
Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590345 Komentarze Linia orzecznicza

Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiad ...

Zobacz Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki Komentarz
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325578107 Komentarze Linia orzecznicza

Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie ...

Zobacz Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587888 Komentarze Linia orzecznicza

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z jej stosowaniem. Ustawa o szczególnych za ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Linia orzecznicza