Komentarze Linia orzecznicza - Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Zobacz Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285551 Komentarze Linia orzecznicza

Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictw ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286718 Komentarze Linia orzecznicza

Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła ...

Zobacz Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580830 Komentarze Linia orzecznicza

Ustawa o związkach zawodowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmia ...

Zobacz Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587598 Komentarze Linia orzecznicza

Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najno ...

Zobacz Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289566 Komentarze Linia orzecznicza

Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawiera szczegółowy komentarz do następujących artykułów: art. 527–534, 1024 KC, art. 47–471, 52 KRO, art. 119–132 PrUp, art. 19, 319, 730, 792, 840 KPC, art. 3 ...

Zobacz Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595609 Komentarze Linia orzecznicza

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285407 Komentarze Linia orzecznicza

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego projektu ...

Zobacz Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym
Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590345 Komentarze Linia orzecznicza

Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiad ...

Zobacz Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki Komentarz
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325578107 Komentarze Linia orzecznicza

Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie ...

Zobacz Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587888 Komentarze Linia orzecznicza

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z jej stosowaniem. Ustawa o szczególnych za ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Linia orzecznicza