Komentarze Kompaktowe - Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582186 Komentarze Kompaktowe

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwią ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283304 Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286275 Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę prz ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283311 Komentarze Kompaktowe

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłę ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz
Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285674 Komentarze Kompaktowe

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730 - 1217. Komentarz uwzględnia stan prawny na grudzień 2018 roku. ...

Zobacz Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz
Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576929 Komentarze Kompaktowe

Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Komentarz ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz
Kodeks cywilny Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281812 Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu cywilnego obejmuje swoim zakresem stan prawny na 1.1.2019 r. Omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: mienia, czynności prawnych, własności, posiadania, poręczenia, spółki, użytkowania wieczystego, sprzedaży, na ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Kompaktowe