Komentarze Kodeksowe - Kodeks karny Komentarz Stefański

Zobacz Kodeks karny Komentarz Stefański
Kodeks karny Komentarz Stefański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289535 Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości p ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599546 Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki mał ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288934 Komentarze Kodeksowe

Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596514 Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem p ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks cywilny Komentarz + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595432 Komentarze Kodeksowe

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznict ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286633 Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowan ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Kodeksowe