Komentarze Becka - Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Zobacz Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński
Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289115 Komentarze Becka

Komentarz do prawa prasowego stanowi cenną pomoc dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych i sędziów, ale także dla dziennikarzy oraz prasoznawców. Stanowi on również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów pr ...

Zobacz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598686 Komentarze Becka

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz. Szczegółowe omówienie RODO z odesłaniem do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2410). ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Tom 2 B
Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287562 Komentarze Becka

Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2 ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285704 Komentarze Becka

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacj ...

Zobacz Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie
Ustrój notariatu Komentarz do art 1–78d Prawa o notariacie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580335 Komentarze Becka

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 22 ...

Zobacz Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska
Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325545192 Komentarze Becka

Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany d ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Tom 2 A
Kodeks spółek handlowych Tom 2 A

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591502 Komentarze Becka

Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handl ...

Zobacz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289832 Komentarze Becka

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszł ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283298 Komentarze Becka

Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Becka