Komentarze Becka - Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka
Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285704 Komentarze Becka

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacj ...

Zobacz Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287784 Komentarze Becka

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie post ...

Zobacz Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221
Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591380 Komentarze Becka

Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221). Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco pr ...

Zobacz Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński
Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289115 Komentarze Becka

Komentarz do prawa prasowego obejmuje zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego. Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk zos ...

Zobacz Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Komentarz
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286725 Komentarze Becka

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem ustawy z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 146 ze zm.). Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest szczególną instytucją, jedyną w kraju, której zad ...

Zobacz Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska
Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598976 Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne na rzecz takich przedsiębiorców. W kom ...

Zobacz Prawo przedsiębiorców Komentarz
Prawo przedsiębiorców Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288859 Komentarze Becka

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. Nowe przepis ...

Zobacz Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316
Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591397 Komentarze Becka

Tom 2 komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XXIX – XXXVIII (art. 222-316). Opracowanie zawiera najbardziej aktualny ...

Zobacz Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116
Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591373 Komentarze Becka

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postęp ...

Zobacz Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286152 Komentarze Becka

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Becka