Komentarze Becka - Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Zobacz Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581042 Komentarze Becka

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy prawie 15 000 funkcjonariuszy Straży Gr ...

Zobacz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598686 Komentarze Becka

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m. ...

Zobacz Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581103 Komentarze Becka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejsk ...

Zobacz Prawo upadłościowe Komentarz Adamus
Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580229 Komentarze Becka

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dł ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283670 Komentarze Becka

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Wydawnictwo prezentuj ...

Zobacz Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło
Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289474 Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne r ...

Zobacz Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski
Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581479 Komentarze Becka

Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocz ...

Zobacz Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz
Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580328 Komentarze Becka

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289832 Komentarze Becka

Komentarz o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. ...

Zobacz Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580502 Komentarze Becka

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz bazuje na najnowszym tekście jednolitym z 6.3.2018 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 573. Publikacja stanowi ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Komentarze Becka