Katarzyna Szaruga - Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046233 Katarzyna Szaruga

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityk ...

Zobacz Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041627 Katarzyna Szaruga

W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozd ...

Zobacz Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej
Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046264 Katarzyna Szaruga

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043621 Katarzyna Szaruga

Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunko ...

Zobacz Leasing 2018
Leasing 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326967801 Katarzyna Szaruga

W publikacji zamieściliśmy aktualne regulacje dotyczące leasingu w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing , najem, dzierżawa ” oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing” a t ...

Zobacz Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040590 Katarzyna Szaruga

Gotowe wzorce zarządzenia niezbędnego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości znajdziesz omówienie wymogów ustawy o r ...

Zobacz Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami
Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040637 Katarzyna Szaruga

Praktyczny instruktaż rozliczania i ujmowania w księgach różnic kursowych z uwzględnieniem rozbieżnych regulacji bilansowych i podatkowych. Transakcje w walutach obcych wymagają dla potrzeb ewidencji bilansowych i podatkowych, jak i sprawozdaw ...

Zobacz Komentarz do ustawy o rachunkowości
Komentarz do ustawy o rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040118 Katarzyna Szaruga

Dogłębny komentarz do Ustawy o rachunkowości kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wyn ...

Zobacz Operacje gospodarcze w praktyce księgowej
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374267250 Katarzyna Szaruga

Przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Ponad 100 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospod ...

Zobacz Różnice kursowe
Różnice kursowe

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266741 Katarzyna Szaruga

Reguły przeliczania transakcji w walutach obcych na walutę polską zostały określone w prawie bilansowym i podatkowym. Niestety uregulowania te są często odmienne, nawet w zgoła podobnych kwestiach, co komplikuje ewidencję rachunkową i podat ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Katarzyna Szaruga