Jerzy Lachowski - Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Zobacz Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246941 Jerzy Lachowski

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktry ...

Zobacz Prawo karne zarys problematyki Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242455 Jerzy Lachowski

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286275 Jerzy Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę prz ...

Zobacz Prawo karne w kazusach
Prawo karne w kazusach

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372858054 Jerzy Lachowski

Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do każdego ...

Zobacz Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego
Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288828 Jerzy Lachowski

Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Publikacja Prawo karne gosp ...

Zobacz Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116
Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591373 Jerzy Lachowski

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postęp ...

Zobacz Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego
Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594480 Jerzy Lachowski

Wydanie drugie Tomu 3 Systemu Prawa Karnego odwołuje się do najnowszego i najbardziej aktualnego stanu prawnego a także najnowszego polskiego orzecznictwa dotyczącego fundamentalnej (często spornej) problematyki prawa karnego – zasad odpowied ...

Zobacz Nauka o przestępstwie Tom 4
Nauka o przestępstwie Tom 4

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587642 Jerzy Lachowski

Tom 4 Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty przestępstwa napisany został przez 15 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni r ...

Zobacz Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego
Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325513115 Jerzy Lachowski

Książka zawiera gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję dla praktyków prawa karnego, s ...

Zobacz Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445095 Jerzy Lachowski

W podręczniku w sposób przystępny i precyzyjny przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego w tym naukę o przestępstwie i zasady odpowiedzialności, kary, środki karne i inne formy reakcji na czyn zabronion ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Jerzy Lachowski