Jerzy Gierusz - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Zobacz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043720 Jerzy Gierusz

Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddzia ...

Zobacz Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046653 Jerzy Gierusz

Komentarz o planie kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Wydawnictwo ODDK przygotowało obszerny komentarz do planu kont, który zawier ...

Zobacz Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043959 Jerzy Gierusz

Komentarz do planu kont w promocyjnej cenie. Książka zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki or ...

Zobacz Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw
Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

INFOR PL S.A. Isbn 837440034X Jerzy Gierusz

Każdy podmiot gospodarczy prowadzi własną rachunkowość w oparciu nie tyle o ustawę o rachunkowości, ile o przygotowaną na jej podstawie dokumentację przyjętych zasad rachunkowości. Dokumentację tę opracowuje i wprowadza do stosowania w f ...

Zobacz Wzorcowy plan kont z komentarzem 2013
Wzorcowy plan kont z komentarzem 2013

INFOR PL S.A. Isbn 9788374403184 Jerzy Gierusz

Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wydobywczy, b ...

Zobacz Zakładowy plan kont dla sp z oo
Zakładowy plan kont dla sp z oo

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898507133 Jerzy Gierusz

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 rok. Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. na rok 2014 i lata następne z opisem zasad i metod rachunkowości. Poradnik zawiera trójwariantowy plan kont dla spółki małe ...

Zobacz Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898507063 Jerzy Gierusz

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgo ...

Zobacz Wzorcowy plan kont z komentarzem
Wzorcowy plan kont z komentarzem

INFOR PL S.A. Isbn 9788374403184 Jerzy Gierusz

Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wydobywczy, b ...

Zobacz Rachunkowość międzynarodowa
Rachunkowość międzynarodowa

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 8320813549 Jerzy Gierusz

Reforma systemu gospodarczego, perspektywa przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, powstanie i rozwój coraz liczniejszej grupy przedsiębiorstw międzynarodowych wszystko to wpływa na wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami rachunkowości mi ...

Zobacz Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości
Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266727 Jerzy Gierusz

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Jerzy Gierusz