Jerzy Bieluk - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Zobacz Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580342 Jerzy Bieluk

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy Nr 2293 – ustawa oczekuje na publikację w Dz.U.). Wchodzi ona w życie docelowo po upływie 3 miesi ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286718 Jerzy Bieluk

Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła ...

Zobacz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589561 Jerzy Bieluk

Komentarz do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to: możliwość nabywania nieruchomości ...

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz
Ustawa o lasach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599041 Jerzy Bieluk

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmia ...

Zobacz Rozliczenia związane ze spadkiem
Rozliczenia związane ze spadkiem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596477 Jerzy Bieluk

Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień doty ...

Zobacz Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325546631 Jerzy Bieluk

Praktyczny komentarz do ustawy z 11.4.2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). ...

Zobacz Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji
Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833797 Jerzy Bieluk

W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji el ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Jerzy Bieluk