Janina Panowicz Lipska - Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Zobacz Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa
Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788376011455 Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje ...

Zobacz Zobowiązania część szczegółowa
Zobowiązania część szczegółowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598747 Janina Panowicz Lipska

Podręcznik Zobowiązania – cześć szczegółowa omawia m.in.:umowy regulujące przeniesienie praw,umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług,umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności,umowy o funkcji al ...

Zobacz Zobowiązania część szczegółowa Radwański
Zobowiązania część szczegółowa Radwański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325556341 Janina Panowicz Lipska

W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym. W ujętych syntetycznie rozważaniach zwraca się uwagę na zagadnienia dyskusyjne, z uwzględnieniem wypowiedzi piśmiennict ...

Zobacz Prawo zobowiązań część szczegółowa Tom 8 System Prawa Prywatnego
Prawo zobowiązań część szczegółowa Tom 8 System Prawa Prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325525507 Janina Panowicz Lipska

W Tomie 8. omówione zostały umowy regulujące używanie rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing), umowy regulujące stosunki kredytowe (pożyczka, kredyt, kredyt konsumencki, depozyt nieprawidłowy, umowa rachunku bankowego), zabezpieczenie ...

Zobacz Zobowiązania część szczegółowa
Zobowiązania część szczegółowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325511357 Janina Panowicz Lipska

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik „Zobowiązania część szczegółowa” jest kontynuacją opracowania Z. Radwańskiego, A. Olejniczaka , „Zobowiązania część ogólna”, wraz ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Janina Panowicz Lipska