Jakub Stelina - Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283304 Jakub Stelina

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki ...

Zobacz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288019 Jakub Stelina

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązan ...

Zobacz Zbiorowe prawo zatrudnienia
Zbiorowe prawo zatrudnienia

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246521 Jakub Stelina

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będą ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Sobczyk
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591519 Jakub Stelina

Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do k ...

Zobacz Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego
Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325525804 Jakub Stelina

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także w ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz 2014
Kodeks pracy Komentarz 2014

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325558703 Jakub Stelina

Książka napisana przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omów ...

Zobacz Związkowa zdolność układowa
Związkowa zdolność układowa

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148342 Jakub Stelina

Praca jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej, której promotorem był profesor Lech Kaczyński, były Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Książka przeznaczona jest dla prawników teoretyków i praktyków, a zwłaszcza urzędników administracji ...

Zobacz Prawo urzędnicze
Prawo urzędnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325509927 Jakub Stelina

...

Zobacz Grupowe zwolnienia
Grupowe zwolnienia

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8373333517 Jakub Stelina

Przedstawiamy Państwu wyczerpujący komentarz do nowej ustawy o grupowych zwolnieniach, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. Uwzględnia on w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego i poglądy doktryny prawa pracy, opierające s ...

Zobacz KODEKS PRACY 2011 KOMENTARZ WYD7 STAN PRAWNY 03/2011
KODEKS PRACY 2011 KOMENTARZ WYD7 STAN PRAWNY 03/2011

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374267090 Jakub Stelina

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Jakub Stelina