Jakub Pokrzywniak - Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Zobacz Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246736 Jakub Pokrzywniak

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zaproponowanie ...

Zobacz Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 8360186480 Jakub Pokrzywniak

Książka stanowi kompleksowe i rzetelne opracowanie problematyki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy, prowadzący jednocześnie działalność naukową oraz zawodową w dziedzinie praw ...

Zobacz Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz
Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922464 Jakub Pokrzywniak

Komentarz przeznaczony jest dla inwestorów branży odnawialnych źródeł energii oraz prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej. Książka będzie przydatna także dla przedstawicieli przedsiębiorc ...

Zobacz Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczanjący - ubezpieczyciel
Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczanjący - ubezpieczyciel

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 8360186022 Jakub Pokrzywniak

Książka Broker ubezpieczeniowy - ubezpieczający - ubezpieczyciel. Stosunki zobowiązaniowe próbuje odpowiedzieć na pytanie o treść oraz o charakter prawny stosunków łączących brokera z ubezpieczającym oraz z ubezpieczycielem. Publikacja w ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Jakub Pokrzywniak