Iwona Sierpowska - Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

Zobacz Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska
Pomoc społeczna Komentarz Sierpowska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078122 Iwona Sierpowska

W komentarzu o pomocy społecznej przystępnie i kompleksowo omówiono przepisy ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz aktów normatywnych, do których odsyła ustawa, w tym ...

Zobacz MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne
MERITUM Pomoc społeczna wsparcie socjalne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486449 Iwona Sierpowska

W Meritum o pomocy społecznej omówiono m.in. następujące zagadnienia: - warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz p ...

Zobacz Prawo pomocy społecznej Sierpowska
Prawo pomocy społecznej Sierpowska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326415081 Iwona Sierpowska

Książka stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy oraz system świadczeń i tryb postępowania w udzielaniu pomocy. W czwartym wydaniu ...

Zobacz Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa
Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa

Wydawnictwo Gaskor Isbn 9788392968450 Iwona Sierpowska

Omówienie regulacji obowiązujących w przedmiocie praw i obowiązków oraz ciężarów i uprawnień, które polski ustawodawca wiąże ze szczególną sytuacją osoby niepełnosprawnej. Publikacja syntezuje informacje zaczerpnięte z aktów różne ...

Zobacz Pomoc społeczna Przepisy z wprowadzeniem
Pomoc społeczna Przepisy z wprowadzeniem

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326416552 Iwona Sierpowska

Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej. Poza ustawą o pomocy społecznej w zbiorze zostały umieszczone akty wykonawcze odnoszące się do zadań, świadczeń i or ...