Hanna Paluszkiewicz - Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Zobacz Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074964 Hanna Paluszkiewicz

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematycz ...

Zobacz Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600668 Hanna Paluszkiewicz

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współcze ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247092 Hanna Paluszkiewicz

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu pro ...

Zobacz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581615 Hanna Paluszkiewicz

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa zost ...

Zobacz Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 836055000X Hanna Paluszkiewicz

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna ...

Zobacz Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów
Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148598 Hanna Paluszkiewicz

Dynamika postępowania karnego. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt II jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu ...

Zobacz POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARZIII
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARZIII

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 836055000X Hanna Paluszkiewicz

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Hanna Paluszkiewicz