Gniewek Edward - Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Zobacz Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego
Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325540890 Gniewek Edward

Druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii. Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie po ...

Zobacz Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze
Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564988 Gniewek Edward

Przy opracowaniu niniejszego podręcznika można było korzystać z dobrych wzorów. Należy docenić zwłaszcza podręcznik autorstwa Profesora\r\nJ. Ignatowicza oraz t. 2 Systemu Prawa Cywilnego, poświęcony „Prawu własności i innym prawom rzecz ...

Zobacz Prawo rzeczowe Gniewek
Prawo rzeczowe Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564988 Gniewek Edward

Gniewek Edward docenia znaczenie stosunków prawnorzeczowych dla obrotu gospodarczego. Wszelka dynamika obrotu, wymiany dóbr i usług potrzebuje statycznego podłoża. Obrót gospodarczy wyrasta bowiem ze stosunków własnościowych, prawnorzeczowyc ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe
Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325541590 Gniewek Edward

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe
Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325519421 Gniewek Edward

Niniejszy komentarz do Kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. W opracowaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego\r\nPrywatnego Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy p ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek
Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565565 Gniewek Edward

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Niniejsze, 6 wydanie ...

Zobacz System Prawa Prywatnego
System Prawa Prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 837387416X Gniewek Edward

W tomie 4. wyjaśnione zostały takie zagadnienia jak: posiadanie, księgi wieczyste, użytkowanie wieczyste, odrębna własność lokali, przepisy ogólne o ograniczonych prawach rzeczowych, spółdzielcze prawo do lokalu (w Suplemencie), użytkowan ...

Zobacz Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań
Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325512910 Gniewek Edward

Tom, który oddajemy do rąk Czytelników zawiera referaty wygłoszone i przygotowane do publikacji przez uczestników III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, który odbył się we Wrocławiu w 25–27.9.2008 r. Temat konferencji, który stał się ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz 2014
Kodeks cywilny Komentarz 2014

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565565 Gniewek Edward

Komentarz do KC w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komen ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Gniewek Edward