Gniewek Edward - Prawo rzeczowe Gniewek

Zobacz Prawo rzeczowe Gniewek
Prawo rzeczowe Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286756 Gniewek Edward

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościa ...

Zobacz Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287784 Gniewek Edward

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie post ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579913 Gniewek Edward

Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera ...

Zobacz Prawo rzeczowe Tom 3 System Prawa Prywatnego
Prawo rzeczowe Tom 3 System Prawa Prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325540852 Gniewek Edward

E. Gniewek i wyd. Beck w prezentowanym tomie mieści problematykę ogólną prawa rzeczowego, pochyla się nad niejednolicie ujmowaną instytucją posiadania, zawiera omówienie ksiąg wieczystych i specyficznego działu – własności lokali. Prze ...

Zobacz Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego
Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325540890 Gniewek Edward

Druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii. Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie po ...

Zobacz Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze
Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564988 Gniewek Edward

Przy opracowaniu niniejszego podręcznika można było korzystać z dobrych wzorów. Należy docenić zwłaszcza podręcznik autorstwa Profesora\r\nJ. Ignatowicza oraz t. 2 Systemu Prawa Cywilnego, poświęcony „Prawu własności i innym prawom rzecz ...

Zobacz Prawo rzeczowe Gniewek
Prawo rzeczowe Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564988 Gniewek Edward

Gniewek Edward docenia znaczenie stosunków prawnorzeczowych dla obrotu gospodarczego. Wszelka dynamika obrotu, wymiany dóbr i usług potrzebuje statycznego podłoża. Obrót gospodarczy wyrasta bowiem ze stosunków własnościowych, prawnorzeczowyc ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe
Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325541590 Gniewek Edward

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe
Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325519421 Gniewek Edward

Niniejszy komentarz do Kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. W opracowaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego\r\nPrywatnego Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy p ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek
Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565565 Gniewek Edward

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Niniejsze, 6 wydanie ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Gniewek Edward