Fedak Zdzisław - Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Zobacz Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251208 Fedak Zdzisław

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – ...

Zobacz Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251178 Fedak Zdzisław

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2016 omawia między innymi:- zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych - sprawozdanie finansowe jednostki dużej - nowe wymogi - nowy wzór bilansu i inne uproszczenia spr ...

Zobacz Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251147 Fedak Zdzisław

W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 rok. Jednostki w zależności od statusu (średni ...

Zobacz Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251048 Fedak Zdzisław

W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: \r\n-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rach ...

Zobacz Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014
Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326930287 Fedak Zdzisław

W książce zostały zebrane i omówione obowiązki dyrektora szkoły, których musi napełnić w czerwcu i lipcu. Na podstawie przykładów z praktyki szkolnej publikacja omawia pośród innymi sposoby unikania błędów w ocenianiu i klasyfikacji, ...

Zobacz Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2013 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251048 Fedak Zdzisław

Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowy ...

Zobacz Zamknięcie roku 2012 Rahunkowość
Zamknięcie roku 2012 Rahunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251048 Fedak Zdzisław

Książka wyczerpująco omawia zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2013. W książce zamieszczono rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone:\r\n - roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowy ...

Zobacz Zamknięcie roku 2011
Zamknięcie roku 2011

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788392632399 Fedak Zdzisław

Po raz kolejny wydaliśmy książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2011. Kierujemy ją do: osób sporządzających oraz biegłych rewidentów, badających sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowo ...

Zobacz Spis treści Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość
Spis treści Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251048 Fedak Zdzisław

W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: \r\n-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rach ...

Zobacz ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 RACHUNKOWOŚĆ
ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 RACHUNKOWOŚĆ

Brak danych Isbn 9788363251017 Fedak Zdzisław

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Fedak Zdzisław