Dziczek Roman - Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Zobacz Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające
Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493201 Dziczek Roman

W książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich ...

Zobacz Własność lokali Komentarz
Własność lokali Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788380928053 Dziczek Roman

Komentarz uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na odczytywanie ustawy o własności lokali. Wśród nich znajduje się najnowsza, która odnosi się do problemu występującego od wielu lat i podnoszonego przez wła ...

Zobacz Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów
Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482519 Dziczek Roman

Tematyka komentarza dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozw ...

Zobacz Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie Wzory pozwów sądowych
Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie Wzory pozwów sądowych

LexisNexis Isbn 9788327801555 Dziczek Roman

Użytkowanie wieczyste, chociaż będące wytworem epoki realnego socjalizmu, w okresie transformacji ustrojowej stało się podstawową formą uwłaszczenia osób fizycznych i prawnych na gruntach Skarbu Państwa i gmin. Odegrało więc rolę swoist ...

Zobacz SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I ROSZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE WZORY WNIOSKÓ
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I ROSZCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE WZORY WNIOSKÓ

LexisNexis Isbn 9788378069799 Dziczek Roman

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw przesyłowych energii elektrycznej, gazu, szerokopasmowego Internetu, wody i ścieków, bez których trudno wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach funkcjonowanie miast, wsi i osiedli, wymaga uregulowania w ...

Zobacz Własność lokali Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Własność lokali Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

LexisNexis Isbn 9788376209821 Dziczek Roman

Stan prawny na 15 listopada 2011 roku. Publikacja Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na odczytywanie ustawy o własności lokali, w tym uchwaloną ...

Zobacz Prawo mieszkaniowe w praktyce wzory pozwów i wniosków sądowych
Prawo mieszkaniowe w praktyce wzory pozwów i wniosków sądowych

LexisNexis Isbn 9788378065111 Dziczek Roman

Zmiany na rynku mieszkaniowym oraz w sposobie zarządzania nieruchomościami, spowodowane zarówno dynamicznym rozwojem budownictwa deweloperskiego, w jaki sposób i przekształceniami własnościowymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, spowodo ...

Zobacz PRAWO MIESZKANIOWE W PRAKTYCE WZORY POZWÓW I WNIOSKÓW WYD2
PRAWO MIESZKANIOWE W PRAKTYCE WZORY POZWÓW I WNIOSKÓW WYD2

LexisNexis Isbn 9788378065111 Dziczek Roman

Zmiany na rynku mieszkaniowym oraz w sposobie zarządzania nieruchomościami, spowodowane zarówno dynamicznym rozwojem budownictwa deweloperskiego, w jaki sposób i przekształceniami własnościowymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, spowodo ...

Zobacz Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie
Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

LexisNexis Polska Isbn 9788327801555 Dziczek Roman

Dziczek R. w książce omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego ...

Zobacz Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami

LexisNexis Polska Isbn 9788376206400 Dziczek Roman

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali to publikacja dotycząca szeroko rozumianej problematyki prawa mieszkaniowego. Przedstawiono w niej prawa i obowiązki właśc ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Dziczek Roman