Duże Komentarze Becka - Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283687 Duże Komentarze Becka

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zost ...

Zobacz Prawo ochrony środowiska Komentarz
Prawo ochrony środowiska Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289481 Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma o ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Tom 2 B
Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287562 Duże Komentarze Becka

Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2 ...

Zobacz Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska
Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325545192 Duże Komentarze Becka

Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany d ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Tom 2 A
Kodeks spółek handlowych Tom 2 A

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591502 Duże Komentarze Becka

Kodeks spółek handlowych. Tom II A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks spółek handl ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283298 Duże Komentarze Becka

Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo ...

Zobacz Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski
Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285650 Duże Komentarze Becka

Nowe, 3. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z kome ...

Zobacz Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło
Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289474 Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.),pod redakcją prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów ...

Zobacz Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz
Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285070 Duże Komentarze Becka

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Duże Komentarze Becka