Duże Komentarze Becka - Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283298 Duże Komentarze Becka

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283670 Duże Komentarze Becka

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Wydawnictwo prezentuj ...

Zobacz Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło
Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289474 Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne r ...

Zobacz Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski
Prawo rynku kapitałowego Komentarz Wierzbowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285650 Duże Komentarze Becka

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy stanowi najobszerniejsze na rynku (ok. 2250 ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Duże Komentarze Becka

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg
Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580373 Duże Komentarze Becka

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz ...

Zobacz Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286008 Duże Komentarze Becka

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotó ...

Zobacz Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287784 Duże Komentarze Becka

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie post ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2
Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283687 Duże Komentarze Becka

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zost ...

Zobacz Prawo ochrony środowiska Komentarz
Prawo ochrony środowiska Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289481 Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma o ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Duże Komentarze Becka