Duże Komentarze - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Zobacz Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581882 Duże Komentarze

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, bu ...

Zobacz Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg
Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580373 Duże Komentarze

Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245012 Duże Komentarze

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek ka ...

Zobacz Kodeks Karny część szczególna Tom 3
Kodeks Karny część szczególna Tom 3

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326499494 Duże Komentarze

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa k ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601337 Duże Komentarze

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzy ...

Zobacz Konstytucja biznesu Komentarz
Konstytucja biznesu Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603416 Duże Komentarze

Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które weszły w życie 30.04.2018 r. Należą d ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Duże Komentarze

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248877 Duże Komentarze

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględni ...

Zobacz VAT Komentarz Bartosiewicz
VAT Komentarz Bartosiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243312 Duże Komentarze

W komentarzu VAT 2019 przeanalizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Komentarz VAT 2019 to jeden z najpo ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Wolters Kluwer Isbn 9788380924031 Duże Komentarze

Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne f ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Duże Komentarze