Dorota Adamek Hyska - Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Zobacz Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588847 Dorota Adamek Hyska

Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wy ...

Zobacz Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582377 Dorota Adamek Hyska

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne wystę ...

Zobacz Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611673 Dorota Adamek Hyska

Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne KSR nr ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Ustawa o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564712 Dorota Adamek Hyska

Pierwszy i najbardziej aktualny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych. Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowośc ...

Zobacz Plan kont dla jednostek budżetowych
Plan kont dla jednostek budżetowych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788361188803 Dorota Adamek Hyska

Książka Plan kont dla jednostek budżetowych 2011 stanowi praktyczny przewodnik dotyczący planów kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedstawia p ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Dorota Adamek Hyska