Dominika Wetoszka - Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Zobacz Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
Apelacje z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289078 Dominika Wetoszka

Od 2009 r. regularnie na egzaminach zawodowych z części prawa cywilnego pojawia się zadanie mające na celu sporządzenie apelacji na podstawie dostępnych akt sprawy, w tym wyroku sądu I instancji. Publikacja skonstruowana została podobnie, bow ...

Zobacz Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281041 Dominika Wetoszka

Publikacja stanowi kontynuację serii „Wzorów pozwów na przykładach i wzorach” zawierającej zarówno teoretyczne jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstr ...

Zobacz Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580557 Dominika Wetoszka

Publikacja została podzielona na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zawiera wytyczne odnośnie do wymogów formalnych apelacji. Odwołuje się także do orzecznictwa i literatury przedmiotu. W części praktycznej ...

Zobacz Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów
Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287692 Dominika Wetoszka

W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadnienia ...

Zobacz Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów
Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285933 Dominika Wetoszka

Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest ...

Zobacz Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach
Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289078 Dominika Wetoszka

Apelacje w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach mają na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania apelacji w sprawach cywilnych. Stanowią one kontynuację Pozwów w sprawach cywilnych na przykładach i wzorach, ...

Zobacz Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze
Prawo transportowe Morze Ląd Powietrze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280754 Dominika Wetoszka

Monografia pokonferencyjna pt. Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze stanowi zbiór referatów z zakresu transportu morskiego, transportu lądowego, w tym drogowego i kolejowego oraz transportu lotniczego wygłoszonych podczas II Konferencji Nau ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Dominika Wetoszka