Dariusz Zalewski - Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Zobacz Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286220 Dariusz Zalewski

W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka zosta ...

Zobacz Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596453 Dariusz Zalewski

Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również na rozprawie przed W ...

Zobacz Postępowanie podatkowe 810 wyjaśnień i interpretacji
Postępowanie podatkowe 810 wyjaśnień i interpretacji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326443688 Dariusz Zalewski

Książka dla doradców podatkowych, pracowników administracji skarbowej, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów. Zainteresuje również księgowych, dyrektorów finansowych, przedsiębiorców i studentów prawa oraz pracowników naukowych za ...

Zobacz Dostęp do informacji publicznej
Dostęp do informacji publicznej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588755 Dariusz Zalewski

Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Jest to drugie wydanie publikacji, która w formie poradnikowej omawia zasady dostępu do informacji publicznej – zarówno prostej, złożonej jak i zasady ponownego wykor ...

Zobacz Kontrola podatkowa przedsiębiorców
Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Wolters Kluwer Polska Isbn 9878326407109 Dariusz Zalewski

W książce opisano i uporządkowano wykładnię przepisów podatkowych dotyczących kontroli przedsiębiorców z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków organów i praw podatników zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autorz ...

Zobacz Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny
Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325530280 Dariusz Zalewski

Prezentowany Komentarz jest jedynym na rynku opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym. Koncentruje się na najważniejszych problemach związanych z wykładnią przepisów usta ...

Zobacz Dialog społeczny na poziomie regionalnym Ocena szans rozwoju
Dialog społeczny na poziomie regionalnym Ocena szans rozwoju

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Isbn 8387890707 Dariusz Zalewski

Problematyka dialogu społecznego od dawna jest przedmiotem zainteresowania badaczy życia społecznego. Wystarczy wspomnieć o licznych publikacjach poświęconych funkcjonowaniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Powołanie ustawą ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Dariusz Zalewski