Dariusz Świecki - Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247214 Dariusz Świecki

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243599 Dariusz Świecki

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy kom ...

Zobacz Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600712 Dariusz Świecki

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w spra ...

Zobacz Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 978-83-8092-851-0 Dariusz Świecki

Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym - według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy dzia ...

Zobacz Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381240482 Dariusz Świecki

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wni ...

Zobacz Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481147 Dariusz Świecki

Trzecie wydanie uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. W formie porównania przedstawiono obecny i przyszły stan prawny, co pozwala na całościowe ujęcie istoty i zakresu zmian wprow ...

Zobacz Prawo karne procesowe kazusy Grzegorczyk
Prawo karne procesowe kazusy Grzegorczyk

LexisNexis Isbn 9788376206752 Dariusz Świecki

W opracowaniu przedstawiono praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa karnego procesowego, podbudowane podstawami teoretycznymi. W rozwiązaniach kazusów wykorzystano dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Powołane orz ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327804273 Dariusz Świecki

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotycz ...

Zobacz Apelacja w Postępowaniu Karnym
Apelacja w Postępowaniu Karnym

LexisNexis Polska Isbn 9788378063483 Dariusz Świecki

Opracowanie, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w publikacji wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego i pogląd ...

Zobacz Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia
Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788326416927 Dariusz Świecki

Książka przeznaczona jest dla sędziów orzekających w sądach rejonowych oraz w sądach odwoławczych w sprawach o wykroczenia. Może też służyć jako materiał szkoleniowy dla aplikantów i studentów prawa, a także jako źródło wiedzy o p ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Dariusz Świecki