Cezary Mik - Fenomenologia regionalnej integracji państw

Zobacz Fenomenologia regionalnej integracji państw
Fenomenologia regionalnej integracji państw

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288651 Cezary Mik

Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw ...

Zobacz Europejska współpraca miedzyparlamentarna Kierunki rozwoju
Europejska współpraca miedzyparlamentarna Kierunki rozwoju

Wydawnictwo Sejmowe Isbn 8370597076 Cezary Mik

...

Zobacz Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku
Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku

Wydawnictwo TNOiK Isbn 8372850925 Cezary Mik

W dniach 15 i 16 listopada 2001 r. Już po raz siódmy w Toruniu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Prawnicza na temat Unii Europejskiej. Tym razem jej tematyka skoncentrowana została na przemianach w prawie gospodarczym Wspólnoty Europejskiej ...

Zobacz Pozycja Unii Europejskiej w świecie Aspekty prawne i polityczne
Pozycja Unii Europejskiej w świecie Aspekty prawne i polityczne

Wydawnictwo TNOiK Isbn 8372851956 Cezary Mik

W dniach 31 maja i l czerwca 2004 r. w Serocku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja na temat Unii Europejskiej zatytułowana Miejsce UE w świecie - aspekty prawne i polityczne. Jej organizatorem była Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejsk ...

Zobacz Prawa człowieka w XXI wieku Wyzwania dla ochrony prawnej
Prawa człowieka w XXI wieku Wyzwania dla ochrony prawnej

Wydawnictwo TNOiK Isbn 8372851964 Cezary Mik

Problematyka ochrony praw człowieka i podstawowych wolności wciąż pozostaje w centrum zainteresowania wspólnoty międzynarodowej, a tym samym prawa międzynarodowego. W dobie globalizacji ze wzmocnioną mocą dostrzega się nadal liczne, a częs ...