Biblioteka Administracja Publiczna - Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Zobacz Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611390 Biblioteka Administracja Publiczna

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania ...

Zobacz Nadzór
Nadzór

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611840 Biblioteka Administracja Publiczna

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie p ...

Zobacz Wydawanie decyzji administracyjnych
Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611918 Biblioteka Administracja Publiczna

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: ...

Zobacz Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611703 Biblioteka Administracja Publiczna

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizac ...

Zobacz Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych
Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611598 Biblioteka Administracja Publiczna

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków och ...

Zobacz Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611550 Biblioteka Administracja Publiczna

Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Książka Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów uwzględnia reguły wynikaj ...

Zobacz Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611284 Biblioteka Administracja Publiczna

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępow ...

Zobacz Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej
Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611383 Biblioteka Administracja Publiczna

W książce poruszone zostały zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym oraz postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejsk ...

Zobacz Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611277 Biblioteka Administracja Publiczna

Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobo ...

Zobacz Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611215 Biblioteka Administracja Publiczna

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie zezw ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Biblioteka Administracja Publiczna