Barbara Bajor - USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Zobacz USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ
USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922556 Barbara Bajor

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatni ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Barbara Bajor