Barbara Adamiak - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Zobacz Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247368 Barbara Adamiak

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku z ...

Zobacz Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788374282406 Barbara Adamiak

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź wejdą w życie w drugiej połowie 2018 r. Autorzy dokonują wykładn ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591533 Barbara Adamiak

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemó ...

Zobacz Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9
Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595944 Barbara Adamiak

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególn ...

Zobacz Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072328 Barbara Adamiak

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja ma na celu ułatwie ...

Zobacz Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Wolters Kluwer Isbn 9788380924055 Barbara Adamiak

W podręczniku z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce uksz ...

Zobacz Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

LexisNexis Polska Isbn 9788327807397 Barbara Adamiak

Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przedstawia koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polski ...

Zobacz Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

LexisNexis Polska Isbn 9788378064046 Barbara Adamiak

Podręcznik Adamiak Barbary zachowuje ciągłość podstawowych założeń z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem tych samych autorów. W podręczniku przedstawiono koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i po ...

Zobacz Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych
Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn Barbara Adamiak

Książka powstała jako rezultat wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. W publikacji przedstawiono wyniki badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa p ...

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz 2013
Ordynacja podatkowa Komentarz 2013

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788363597238 Barbara Adamiak

Adamiak w nowej Nowelizacji Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzglednieniem wszystkich zmian, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Barbara Adamiak