Bąkowski Tomasz - Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Zobacz Ustawa o rewitalizacji Komentarz
Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381076678 Bąkowski Tomasz

Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zainteresuje także sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewi ...

Zobacz Jawność i jej ograniczenia Model regulacji Tom 12
Jawność i jej ograniczenia Model regulacji Tom 12

C.H. Beck Isbn 9788325594527 Bąkowski Tomasz

Niniejsza publikacja jest swoistym zwieńczeniem książkowej serii „Jawność i jej ograniczenia”, których poszczególne tomy publikowane od 2013 r. były poświęcone węzłowym problemom i instytucjom składającym się na model regulacji jaw ...

Zobacz Wolność zabudowy Mity a normatywna rzeczywistość
Wolność zabudowy Mity a normatywna rzeczywistość

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Isbn 9788378654261 Bąkowski Tomasz

Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności zabudowy, obejmuje swym zasięgiem prawne regulacje urbanistyczno-budowlane oraz ich szerszy fundament, tj. Konstytucję RP i regulacje prawa cywilnego. Autorzy artykułów podjęli próbę ...

Zobacz Leksykon prawa administracyjnego materialnego
Leksykon prawa administracyjnego materialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580117 Bąkowski Tomasz

Książka zawiera 100 podstawowych pojęć i instytucji związanych z prawem administracyjnym materialnym i mających zastosowanie do interpretacji obowiązujących przepisów prawnych – stanowiąc wprowadzenie do teorii (ogólnej problematyki) pra ...

Zobacz Ustawa o związkach metropolitalnych Komentarz
Ustawa o związkach metropolitalnych Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788326489884 Bąkowski Tomasz

Celem komentowanej ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Ut ...

Zobacz Prawotwórstwo sądów administracyjnych
Prawotwórstwo sądów administracyjnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482090 Bąkowski Tomasz

Zawarte w publikacji opracowania prezentują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na funkcji prawotwórczą orzecznictwa sądów administracyjnych. Książka pozwoli Czytelnikowi na poznanie zasad korzystania z wykładni systemowej ...

Zobacz Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481055 Bąkowski Tomasz

Przedmiotem opracowania jest relacja pomiędzy organizacją (ustrojem administracji publicznej) a zadaniami, do realizacji których została ona powołana. W monogra?i omówiono najważniejsze problemy związane z organizacją administracji publiczne ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Bąkowski Tomasz