Augustowska Maria - Komentarz do planu kont Augustowska

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046004 Augustowska Maria

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowi ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461 Augustowska Maria

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska Rup
Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042761 Augustowska Maria

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!\r\n Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rac ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461 Augustowska Maria

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w for ...

Zobacz Kalendarz księgowego budżetu 2017 ODDK
Kalendarz księgowego budżetu 2017 ODDK

Wydawnictwo ODDK Isbn KAL1123 Augustowska Maria

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w c ...

Zobacz Kalendarz księgowego budżetu 2016
Kalendarz księgowego budżetu 2016

Wydawnictwo ODDK Isbn KAL1028 Augustowska Maria

Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, ...

Zobacz Kalendarz księgowego budżetu 2017
Kalendarz księgowego budżetu 2017

Wydawnictwo ODDK Isbn KAL1028 Augustowska Maria

Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, ...

Zobacz Komentarz do planu kont 2012
Komentarz do planu kont 2012

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040514 Augustowska Maria

Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych\r\nobowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie ...

Zobacz Kalendarz księgowego budżetu 2016 ODDK
Kalendarz księgowego budżetu 2016 ODDK

Wydawnictwo ODDK Isbn Augustowska Maria

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w c ...

Zobacz Komentarz do planu kont
Komentarz do planu kont

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042013 Augustowska Maria

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:\r\n\r\n ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);\r\n rozporząd ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Augustowska Maria