Artur Klawenek - Wynagrodzenia w oświacie

Zobacz Wynagrodzenia w oświacie
Wynagrodzenia w oświacie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287425 Artur Klawenek

Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielsk ...

Zobacz Płace w oświacie
Płace w oświacie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325509774 Artur Klawenek

Wraz z początkiem 2009 rok opublikowana została kolejna nowelizacja KN. Dużej zmianie uległy zasady naliczania wynagrodzeń. Wprowadzony został obowiązek wyrównywania wraz z końcem roku płac do wartości średnich, zaplanowano także podwyż ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Artur Klawenek