Anna Zysnarska - Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043904 Anna Zysnarska

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad polityki ...

Zobacz Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043225 Anna Zysnarska

Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samo­rządowych zakładów budżetowych oraz ich rachunków bankowych, a także związków metropolitalnych. ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn Anna Zysnarska

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nakłada na wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe obowiązek posiadania dokumentacji określającej przyjęte w jednostce zasady, zwane polityką rachunkowości. Opracowanie zostało prz ...

Zobacz DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI WZORCE ZARZĄDZEŃ
DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI WZORCE ZARZĄDZEŃ

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040590 Anna Zysnarska

...

Zobacz DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW7/E-SUP
DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW7/E-SUP

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040699 Anna Zysnarska

...

Zobacz DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW6/E-SUP
DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW6/E-SUP

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266949 Anna Zysnarska

...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Anna Zysnarska