Andre Helin - Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581152 Andre Helin

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie ...

Zobacz Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288842 Andre Helin

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek ka ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289702 Andre Helin

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Komentarz, bazując n ...

Zobacz Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590901 Andre Helin

Książka całościowo przedsta proces fuzji i przejęć z uwzględnieniem specyfiki tak fundamentalnych polskich ustaw, jak: Kodeks spółek handlowych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, o nadzorze nad rynkiem finanso ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych + Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych
Konsolidacja sprawozdań finansowych + Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570316 Andre Helin

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe ...

Zobacz Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325537739 Andre Helin

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i ...

Zobacz Rachunkowość instrumentów finansowych
Rachunkowość instrumentów finansowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374261420 Andre Helin

Obszerna charakterystyka istoty, zasad uznawania, metod wyceny instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających, przekwalifikowania, ujawniania i sposobu prezentacji w sprawozdaniu instrumentów finansowych, bogato ilustrowana przykładami i schema ...

Zobacz Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek
Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek

INFOR PL S.A. Isbn 9788361599203 Andre Helin

Znowelizowana w 2008 roku ustawa o rachunkowości rozszerza odpowiedzialność karną organów zarządzających w spółce na członków rad nadzorczych. W najbliższym czasie spodziewane jest też uchwalenie nowej ustawy o biegłych rewidentach i ic ...

Zobacz Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych
Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Isbn 838654354X Andre Helin

PODSTAWOWE ZALETY: Omówienie praktycznych problemów nowoczesnej sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych Uwzględnienie nowych regulacji prawa bilansowego i podatkowego oraz kodeksu spółek handlowych Wskazanie na obszary zagrożeń i p ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości 2013 Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości 2013 Komentarz Helin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325534936 Andre Helin

Piąte wydanie do ustawy o rachunkowości autorstwa Helin Andre uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 rok. Autor omawia w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłas ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Andre Helin