Aleksander Jakubowski - Specustawa mieszkaniowa komentarz

Zobacz Specustawa mieszkaniowa komentarz
Specustawa mieszkaniowa komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582391 Aleksander Jakubowski

Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innyc ...

Zobacz Ustawy samorządowe Komentarz
Ustawy samorządowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289887 Aleksander Jakubowski

Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrow ...

Zobacz Prawo o zgromadzeniach Komentarz
Prawo o zgromadzeniach Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325591212 Aleksander Jakubowski

Komentarz stanowi jedyny na rynku komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Uwzględnia nowelizację wprowadzającą tzw. zgromadzenia cykliczne oraz wniosek Prezydenta RP o zbadanie jej zgodności z Konstytucją przez T ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Aleksander Jakubowski