Adam Wacławczyk - Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2016

Zobacz Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2016
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580544 Adam Wacławczyk

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej temat ...

Zobacz Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325519254 Adam Wacławczyk

Niniejszy komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi kompleksową analizę zawartych w ustawie przepisów, także dzięki zastosowaniu częściowo odmiennej metodologii przygotowania komentarza w porównaniu z dotychczasową ...

Zobacz Obligacje komunalne
Obligacje komunalne

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 8373332014 Adam Wacławczyk

Monografia pozwala Czytelnikowi na zapoznanie się z całością problematyki związanej z emisją obligacji komunalnych poprzez przedstawienie funkcji spełnianych przez te papiery wartościowe, ich formy i treści, zagadnienia zdolności do emitowa ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Adam Wacławczyk