Adam Olejniczak - Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Zobacz Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa
Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788376011455 Adam Olejniczak

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Olejniczak
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599171 Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień w ...

Zobacz Zobowiązania część ogólna Olejniczak
Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288088 Adam Olejniczak

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedoz ...

Zobacz Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak
Prawo zobowiązań część ogólna tom 6 Olejniczak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596552 Adam Olejniczak

Tom 6. z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m. ...

Zobacz Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9
Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573553 Adam Olejniczak

Drugie wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów. Ogromne wpływ na treść tomu miała omawiana dogłębnie zmiana z obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Szczególnie zo ...

Zobacz Zobowiązania część ogólna Radwański
Zobowiązania część ogólna Radwański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565190 Adam Olejniczak

Obejmuje tematykę uregulowana przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody,\r\nświadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia.\r\nDziesiąte wydanie z ...

Zobacz Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych
Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557317 Adam Olejniczak

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały ...

Zobacz Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566999 Adam Olejniczak

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i ...

Zobacz Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325552596 Adam Olejniczak

Dnia 6.3.2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy umożliwiają uelastycznienie systemu naliczania opłat, które pobierane są od właścicieli nieruchomości, a także rozwiązują ni ...

Zobacz Zobowiązania część ogólna
Zobowiązania część ogólna

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325519650 Adam Olejniczak

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody ...

Księgarnia eksiazka.eu poleca książki - Adam Olejniczak