Audyt i Controlling - Audyt i Controlling zrównoważona karta wyników (BSC) rachunkowość zarządcza kosztów

Zobacz Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301201210 Wydanie 2018

Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zarządc ...

Zobacz COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej
COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Isbn 9788394043704 Wydanie 2014

COSO III Przewodnik Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej. Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I - \"Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa\" została ona ponownie dopracowana i wydana przez PIKW w ...

Zobacz Controlling należności w przedsiębiorstwie
Controlling należności w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285827 Wydanie 2018

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze ...

Zobacz Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie
Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374263369 Wydanie 2006

Czas realizacji zamówienia około 7 dni Sprawnie działający system finansowo-księgowy to podstawa do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Kontrola finansowo-księgowa powinna wyznaczyć czynności, które należy podjąć, by zapewnić optymalny ...

Zobacz Nowoczesny audyt wewnętrzny
Nowoczesny audyt wewnętrzny

Gab Isbn 9788363391461 Wydanie 2018

Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi d ...

Zobacz Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz
Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246019 Wydanie 2018

Pierwszy komentarz do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz. Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracowników Minister ...

Zobacz Audyt projektu ze środków unijnych
Audyt projektu ze środków unijnych

Infor Isbn 9788381373081 Wydanie 2018

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błę ...

Zobacz Controlling dla menadżerów
Controlling dla menadżerów

CeDeWu Isbn 9788381020664 Wydanie 2018

Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: ...

Zobacz Controlling procesów
Controlling procesów

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301181208 Wydanie 2018

Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literaturze c ...

Zobacz Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043973 Wydanie 2017

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych ...