Audyt i Controlling - Audyt i Controlling zrównoważona karta wyników (BSC) rachunkowość zarządcza kosztów

Zobacz Audyt projektu ze środków unijnych
Audyt projektu ze środków unijnych

Infor Isbn 9788381373081 Wydanie 2018

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błę ...

Zobacz Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz
Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246019 Wydanie 2018

Pierwszy komentarz do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz. Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracowników Minister ...

Zobacz Controlling dla menadżerów
Controlling dla menadżerów

CeDeWu Isbn 9788381020664 Wydanie 2018

Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: ...

Zobacz Controlling procesów
Controlling procesów

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301181208 Wydanie 2018

Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literaturze c ...

Zobacz Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043973 Wydanie 2017

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych ...

Zobacz Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska Isbn 9788375267372 Wydanie 2010

Każda firma powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a nawet go zrestruktury ...

Zobacz Audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny

Difin Isbn 9788380854642 Wydanie 2017

Książka traktuje o roli audytu wewnętrznego. Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono zakres zastosowania audytu wewnętrznego i obowiązujące międzynarodowe standardy oraz główne obszary zainteresowania i kwalifikacje audytorów na ...

Zobacz Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów
Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241953 Wydanie 2017

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?- Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrol ...

Zobacz Psychologiczne aspekty controllingu
Psychologiczne aspekty controllingu

Gab Isbn 9788363391317 Wydanie 2017

Książka ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno środowiska naukowego, w jaki sposób i praktyków controllingu, rachunkowości i zarządzania. Interesariusze controllingu od wielu lat zwracają uwagę na to, że jest on zagadnieniem inter ...

Zobacz Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych
Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380885547 Wydanie 2017

Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i mag ...