Audyt i Controlling - Audyt i Controlling zrównoważona karta wyników (BSC) rachunkowość zarządcza kosztów

Zobacz Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce
Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043973 Wydanie 2017

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych ...

Zobacz Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska Isbn 9788375267372 Wydanie 2010

Każda firma powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a nawet go zrestruktury ...

Zobacz Audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny

Difin Isbn 9788380854642 Wydanie 2017

Książka traktuje o roli audytu wewnętrznego. Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono zakres zastosowania audytu wewnętrznego i obowiązujące międzynarodowe standardy oraz główne obszary zainteresowania i kwalifikacje audytorów na ...

Zobacz Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów
Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241953 Wydanie 2017

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?- Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrol ...

Zobacz Psychologiczne aspekty controllingu
Psychologiczne aspekty controllingu

Gab Isbn 9788363391317 Wydanie 2017

Książka ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno środowiska naukowego, w jaki sposób i praktyków controllingu, rachunkowości i zarządzania. Interesariusze controllingu od wielu lat zwracają uwagę na to, że jest on zagadnieniem inter ...

Zobacz Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych
Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380885547 Wydanie 2017

Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i mag ...

Zobacz Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301138936 Wydanie 2017

Rozwój gospodarki rynkowej, zmienne otoczenie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności, globalizacja, coraz większe trudności z koordynacją jednostek wchodzących w ich skład - wszystkie te czynniki komplikują zarządzanie przedsiębiorstwami ...

Zobacz Controlling w instytucjach kultury
Controlling w instytucjach kultury

Poltext Isbn 9788375617016 Wydanie 2017

Instytucje kultury (filharmonie, muzea czy teatry) stanowią – z punktu widzenia finansów i rachunkowości – specyficzne firmy łączące racjonalność ekonomiczną z misją społeczną i kulturalną. Aspekt finansowy jest często niedoceniany ...

Zobacz Controlling kosztów
Controlling kosztów

Gab Isbn 9788363391270 Wydanie 2017

Controlling kosztów zawiera ponad 70 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm ha ...

Zobacz Controlling operacyjny
Controlling operacyjny

Gab Isbn 9788363391263 Wydanie 2017

Controlling operacyjny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm ...