Akty notarialne komentarz orzecznictwo - książki dla notariuszy

Książki, komentarze przeznaczone dla osób zajmujących się obrotem nieruchomościami rolnymi, prawem spadkowym, podziałem nieruchomości rolnych - notariuszy, radców prawnych, adwokatów, sędziów i komorników, pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych i samorządów terytorialnych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Aplikacja notarialna 2017 - Akty notarialne komentarze, wzory pism orzecznictwo

Zobacz Wzory aktów notarialnych Janeczko
Wzory aktów notarialnych Janeczko

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244145 Wydanie 2018

Opracowanie będzie stanowiło pomoc w pracy notariusza, ułatwi pracę osobom zajmującym się przygotowaniem dokumentów potrzebnych do sporządzania aktów notarialnych. Publikacja zawiera wzory i uwagi do nich wyjaśniające problematykę danego ...

Zobacz Aplikacja notarialna 2018 Pytania odpowiedzi tabele
Aplikacja notarialna 2018 Pytania odpowiedzi tabele

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281942 Wydanie 2018

Egzaminu wstępny na aplikację notarialną w 2018 roku. Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej tabeli, ...

Zobacz Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty
Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590536 Wydanie 2017

Publikacja jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania ...

Zobacz Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty
Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

C.H. Beck Isbn 9788325595463 Wydanie 2017

Aż 220 wzorów aktów notarialnych z komentarzem, orzecznictwem i kosztami. Dodatkowo, edytowalne wersje wzorów na płycie CD. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty to publikacja zawierająca 220 wzorów aktów notarialnych n ...

Zobacz Aplikacja notarialna 2017 Pytania odpowiedzi tabele
Aplikacja notarialna 2017 Pytania odpowiedzi tabele

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590673 Wydanie 2017

Książka przygotowująca do egzaminu notarialnego w 2017 roku to zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej (ponad 10 000 pytań), ułożonych w formie wygodnej ...

Zobacz Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej
Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

Wolters Kluwer Isbn 9788381075404 Wydanie 2017

W książce dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z:- wymogami stawianymi przed nabywcami nieruchomości rolnych,- ...

Zobacz Wnioski decyzje umowy orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami
Wnioski decyzje umowy orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami

C.H. Beck Isbn 9788325587703 Wydanie 2017

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie 105 wzorów najczęściej występujących w obrocie nieruchomościami. Prezentowana publikacja zawiera wzory podstawowych dokumentów dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikow ...

Zobacz Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza
Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482076 Wydanie 2015

Publikacja zawiera kompleksową analizę jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawn ...

Zobacz Prawo o Notariacie Komentarze LexisNexis Część 2 Oleszko
Prawo o Notariacie Komentarze LexisNexis Część 2 Oleszko

LexisNexis Polska Isbn 9788378065494 Wydanie 2012

Tom 1 s.739, Tom 2 s.821. Część 2 stanowi kontynuację części 1 tego Komentarza, która ukazała się w 2011 r. W części 2 zostały kompleksowo omówione wszystkie zagadnienia dotyczące czynności notarialnych. W tomie 1 skomentowano przepisy ...

Zobacz Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu
Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

LexisNexis Polska Isbn 9788380920767 Wydanie 2016

W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku pr ...