Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wzory pism procesowych

Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym a także postępowaniu karnym